Polisi Pembayaran Semula (Refund Policy)


 1. Tempahan yang terjual tidak boleh dikembalikan jika tidak mempunyai sebarang masalah yang tertulis seperti di bawah.
 2. Tempahan yang bermasalah boleh dirujuk semula (3) TIGA hari dari tarikh pembelian/penerimaan resit.
 3. Tempahan yang dikira bermasalah adalah:
  1. Produk yang mempunyai kerosakan dan tidak sama dengan tempahan.
  2. Produk yang diterima tidak sama dengan produk yang ditunjukkan di laman web.
  3. Tempahan yang diterima tidak sama dengan tempahan yang dibuat secara atas talian.
 4. Tempahan yang TIDAK dikira bermasalah adalah:
  1. Pertukaran produk disebabkan perubahan pada citarasa pembeli
  2. Pembeli tidak dapat menunjukkan resit atau invois pembelian yang sah.
  3. Resit atau Invois belian lebih dari TIGA(3) hari.Cara Pertukaran Atau Pembayaran Semula


 1. Pembeli hendaklah mengemukan masalah sekali dengan butir-butiran pembelian.
 2. Setelah disahkan benar dan kedua pihak bersetuju maka proses seterusnya boleh dilaksanakan.
 3. Pembeli boleh memilih sama ada mahu mengubah tempahan/ menukar produk  atau mahu menerima pembayaran semula.(Refund)
 4. Pembeli boleh memilih untuk menerima pembayaran semula melalui atas talian (Online) ataupun tunai (Cash).
 5. Pembayaran semula akan dilakukan dalam tempoh masa seminggu.


refund policy.jpg